Пайдаланушы келісімі

Маған қажетті сома
20 000 145 000
Мерзімі
күн
10 10 30
Введен неверный промо код
Қарыз сомасы:
65 000 тг
Қарыз мерзімі:
24 октября, 2019
Сыйақы:
2633 тг
Скоринг:
2633 тг

Өз қолымен қойған қол баламасын пайдалану туралы келісім

Алматы, 2018 ж.

 

Бұл Келісім «ЮНИКРЕДО МҚҰ» ЖШС («Қарыз беруші») мен осы Келісім талаптарына қосылған https://www.gmoney.kz/, сайтын пайдаланушылар («Қарыз алушы»/ « Өтінімберуші») арасындағы құжат айналымы барысында өз қолымен қойған қолдың баламасын пайдалану талаптарын белгілейді.

https://www.gmoney.kz/ сайтындағы «ӨҚБ пайдалану туралы келісім талаптарын қабылдау» жолына белгі қоя отырып және осы сайтты әрі қарай пайдалана отырып, пайдаланушы осы Келісім талаптарына сөзсіз қосылады. Осы Келісім талаптарына қосылмаған Қарыз алушының/Өтінім берушінің Өтінімдерді ресімдеу үшін/Қарыз шартын жасау офертасын ресімдеу үшін https://www.gmoney.kz/ сайтының функционалды мүмкіндіктерін пайдалануға құқығы бар. 

1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. Осы тармақта аталған және осы тармақта қолданылатын, осы Келісімде қолданылатын терминдер мен анықтамалар келесі мағынаға ие:

1) ӨҚБ – өз қолымен қойған қолдың баламасы, бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Келісім талаптарына сәйкес құрылатын қарапайым электронды қол қарастырылады.

2) Қарыз шарты – жеделдік, ақылық және қайтарымдылық талаптарымен Қарыз алушының шартты жасау туралы Офертасын Қарыз берушінің акцептеу жолымен Қарыз беруші мен Қарыз алушы арасында жасалған және осы Қағидаларға сәйкес ресімделген шарт.

4) Қарыз – Қарыз беруші Қарыз алушыға Қарыз шарты негізінде ұсынған 200 000 (екі  жүз мың) теңгеден аспайтын сомадағы Қазақстан Республикасының валютасы – теңгедегі ақша қаражаты.

Қарыз берушінің https://www.gmoney.kz/ сайтында қолданатын «кредит», «қарыз», «микроқарыз» терминдері осы Қағидаларда көрсетілген «Қарыз» терминімен тең және мағыналық жүктемесі де бірдей деп есептелсін.

5) Қарыз алушы/Жаңа қарыз алушы – Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, Қарыз алуға өтініш/Оферта берген немесе Өтінімде мәлімденген қарыз алушы жасаған ұсыныс (Оферта) негізінде алғаш рет Қарыз шарты жасалып, Келісім талаптарына қосылған 18 жастан асқан әрекет қабілеті бар жеке тұлға.

Тұрақты Қарыз алушы– Өтінімде баяндалған ұсыныс (оферта) негізінде 2 (екі) және одан да көп Қарыз шарттарын ресімдеп, Шарттарда көрсетілген күндерден кешіктірмей олар бойынша міндеттемелерін толық орындаған, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын 18 жастан асқан қабілетті жеке тұлға.

6) Өтінім беруші – Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын жасы 18-ден асқан, Қарыз берушінің сайтында Өтінім/Оферта толтыру жолымен Қарыз шартын жасауды көздейтін қабілетті жеке тұлға.

7) Қарыз алуға өтінім – нысаны Қарыз берушінің ресми сайтына орналастырылған құжат, ол Қарыз шартын жасау туралы Оферта түріндегі Өтінім берушінің Қарыз берушіге жасайтын ұсынысын қамтиды. Өтінім берушіге Қарыз беру немесе Қарыз беруден бас тарту туралы шешім қабылдауға қажетті Өтінім беруші туралы ақпаратты жинауға және бір жүйеге келтіруге арналған нысан.

8) Электронды қол туралы заң – Қазақстан Республикасының 07.01.2003ж. № 370-II «Электронды құжат және электронды цифрлық қол туралы» заңы.

9) Тіркелген нөмір – Сайтта Тіркелу кезінде немесе белгіленген рәсімге сәйкес Өтінім деректерін кейіннен өзгерту барысында өтінім беруші/қарыз алушы көрсеткен және растаған Өтінім берушінің/Қарыз алушының мобильді телефон нөмірі.

10) Тіркелген пошта жәшігі – Сайтта Тіркелу кезінде немесе белгіленген рәсімге сәйкес Өтінім деректерін кейіннен өзгерту барысында Өтінім беруші көрсеткен Қарыз алушының электронды поштасының мекенжайы.

11) Сәйкестендіргіш– бірегей символдық код, Қарыз алушы электронды құжаттарға қол қою үшін ұсынылған СМС-кодты пайдаланған кезде автоматты түрде құрылады. Сәйкестендіргіш жүйеде қол қойылатын электронды құжатқа автоматты түрде енгізіледі және белгілі бір Қарыз алушының сәйкес құжатқа қол қою фактісін растайды.

12) Жеке кабинет – Өтінім берушінің/Қарыз алушының қарызды алумен және қайтарумен, қарыз шарттары туралы ақпарат алуымен байланысты әрекеттерді жасауына арналған Сайттың жария қол жеткізуден жабық бөлімі.

13) Логин– Жеке кабинетке қол жеткізу мүмкіндігін ұсыну мақсатында Қарыз алушыны сәйкестендіру үшін қолданылатын Қарыз алушының тіркелген мобильді нөмірімен сәйкес келетін символдық белгілеу.

14) Оферта – Өтінім беруші Қарыз берушіге жолдайтын, Өтінімде көрсетілген осы Қағиданың талаптарымен Қарыз шартын жасау туралы ұсыныс.

15) Пароль – Өтінім беруші құрған немесе Сайтқа тіркелетін кезде Өтінім берушіге ұсынылған немесе кейіннен өзі белгілеп, Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін ұсыну мақсатында Қарыз алушыны/Өтінім берушіні сәйкестендіру үшін қолданылатын конфиденциалды символдық белгілеу.

16) Тіркеу – Өтінім берушіні сәйкестендіруге және оның бейінін құруға алып келетін ақпаратты қарыз берушіге жолдау процесі.

17) Сайт – Интернет желісіндегі https://www.gmoney.kz/ мекенжайындағы ресми сайт. Сайттың графикалық интерфейсі Қарыз ұсынуды ұйымдастыруға арналған.

18) Сервис – Сайтқа орналастырылған, Өтінім берушіге Қарыз шартын жасау офертасын ресімдеуге, сонымен қатар Қарыз берушімен электронды нысанда өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін онлайн-сервис.

19) СМС-код – Қарыз алушыға СМС-хабарлама (SMS) арқылы ұсынылатын бірегей конфиденциалды символдық код, ол Қазақстан Республикасының 07.01.2003ж. № 370-II «Электронды құжат және электронды цифрлық қол туралы» заңының нормаларына сәйкес қарапайым электронды қол болып табылады. Қарыз алушы СМС-кодты Қарыз берушімен алшақтан қарым-қатынас жасау барысында электронды құжаттарға қол қою үшін пайдаланады.

20) Келісім – ӨҚБ пайдалану туралы осы келісім.

21) Сәйкестендіру құралдары – Сервисті пайдалану барысында Қарыз алушыны сәйкестендіруге арналған және Қарыз алушының жеке кабинетіне кіруге қажетті логин мен пароль.

1.2. Осы Келісімде қолданылатын өзге терминдер мен сөз тіркестері оларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен берілетін мағынаға ие.

2. Келісімнің мәні

2.1. Бұл келісім тараптар арасындағы электронды құжат айналымы үшін, сонымен қатар Қарыз шартын жасап, өзгертіп, орындау үшін сайтты пайдалану барысында Қарыз алушының ӨҚБ қолдану тәртібі мен талаптарын белгілейді. Сондай-ақ, бұл Келісім тараптардың электронды құжаттарды құрумен, жөнелтумен және алумен, сайтты пайдаланумен байланысты туындайтын құқықтары мен міндеттерін белгілейді.

2.2. Тараптардың арасындағы электронды түрде өзара әрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Қарыз беруші Қарыз алушыға электронды қолдың кілттерін ұсынады, берілген кілттердің тізілімін жүргізіп, жаңартып отырады, жүйенің жұмысына қолдау көрсетеді, сонымен қатар осы Келісімде көзделген басқа да іс-әрекеттерді жасайды.

3. ӨҚБ пайдалану

3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 152-бабының және Қазақстан Республикасының 07.01.2003ж. № 370-II «Электронды құжат және электронды цифрлық қол туралы» заңының 12-бабының 2-б. басшылыққа ала отырып, тараптар осы Келісімнің 3.2. т. талаптарына сәйкес келетін барлық құжаттың қарыз алушының өз қолымен қойған қол баламасымен қойылған болып есептелетіні туралы келісімге келді.

3.2. Электронды құжат жалпы алғанда келесі талаптарға сәйкес келетін болса, Қарыз алушының ӨҚБ қол қойылған болып есептеледі:

3.2.1. электронды құжат сайт жүйесін пайдалана отырып құрылды және (немесе) жөнелтілді.

3.2.2. электронды құжаттың мәтініне Қарыз алушы сайттағы арнайы интербелсенді жолға енгізген СМС-кодтың негізінде жүйе құрған сәйкестендіргіш енгізілген.

3.3. Қарыз беруші СМС-кодты Қарыз алушыға сәйкес код көрсетілген СМС-хабарламаны (SMS) жолдау жолымен ұсынады. СМС-код көрсетілген хабарлама Қарыз алушының тіркелген нөміріне жолданады және сәйкесінше, СМС-кодтың конфиденциалдығын сақтай отырып, жеке Қарыз алушыға ұсынылған болып есептеледі.

3.4. СМС-код жүйенің қатысуымен құрылатын және (немесе) жіберілетін электронды құжатқа қол қою үшін бір рет қолданылуы мүмкін. СМС-кодты ұсыну жеке кабинетті пайдалана отырып Серіктестікке жолданған Өтінім берушінің электронды сұратуын алған жағдайда жүзеге асырылады. Электронды құжатқа қол қою үшін немесе сайтта қайсы бір өзге іс-әрекетті жасау үшін СМС-кодты 5 (бес) минуттың ішінде пайдаланбаған жағдайда СМС-кодтың жарамдылық мерзімі аяқталады және қажетті іс-әрекетті жасау үшін Пайдаланушы жаңа СМС-кодты алуы тиіс.

3.5. Тараптардың келісімі бойынша Қарыз алушының/Өтінім берушінің ӨҚБ қол қойылған кез келген ақпарат Қарыз алушының өз қолымен қол қойған қағаз тасымалдаушыдағы құжатқа тең электронды құжат болып мойындалады және сәйкесінше осы құжатқа барабар заңдық зардаптарға алып келеді. Атап айтқанда, қарыз алушының осы Келісімнің 3.2. т. талаптарына сәйкес келетін электронды құжатта көрсетілген кез келген заңды тұрғыда маңызды ерік-қалауы қағаз тасымалдаушыда бекітілгендей заңдық зардаптар тудырады.

4. Электронды қолды тексеру қағидалары

4.1. Қарыз алушының/Өтінім берушінің электронды құжатқа қол қою фактісі келесі мәліметтерді салыстыру жолымен анықталады:

4.1.1. Электронды құжаттың мәтініне енгізілген сәйкестендіргіш.

4.1.2. электронды құжатқа қол қою үшін қолданылған СМС-код.

4.1.3. белгілі бір Қарыз алушыға/Өтінім берушіге жүйеде сақталатын СМС-кодтың ұсынылғаны туралы ақпарат.

4.1.4. сайтты пайдалану барысында жүйедегі электронды журналдарда автоматты түрде тіркелген Қарыз алушының белсенділігі туралы техникалық деректер.

4.2. тараптармен жасалған заңды маңызы бар іс-әрекеттер туралы мәліметтерді сақтап қалу мақсатында тараптар жүйені қолдану барысында құрған, табыстаған және/немесе қабылдаған электронды құжаттарды Қарыз беруші сақтайды. Сондай-ақ, Қарыз берушінің/Өтінім берушілердің белсенділігін хаттамалаудың (логтарды құрудың) автоматтандырылған жүйесі тараптарға қайсы бір электронды құжатты қай Қарыз алушының/Өтінім берушінің және қай уақытта құрылғанын, қол қойғанын немесе жөнелткенін шынайы анықтауға мүмкіндік береді.

4.3. Тараптар осы Келісімнің 4.1. т. көрсетілген электронды құжатты құрған және оған қол қойған Қарыз алушыны/Өтінім берушіні анықтау әдісінің Қарыз алушыны шынайы аутентификациялау және осы Келісімді орындау мақсатында жеткілікті болып табылатындығымен келіседі.

5. Конфиденциалдық

5.1. Қарыз алушы/Өтінім беруші төмендегілерге міндетті:

5.1.1. кез келген үшінші тұлғаға өз атына тіркелген пароль мен Қарыз алушы/Өтінім беруші ӨҚБ құру мақсатында алған конфиденциалды СМС-код туралы ақпаратты жарияламау, сонымен қатар осы мәліметтердің барлығын құпияда сақтауға қажетті барлық іс-шараларды қолдану.

5.1.2. үшінші тұлғаларға тіркелген нөмірді пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін SIM-картаны бермеу, сонымен қатар барлық үшінші тұлғалардың Қарыз алушының/Өтінім берушінің тарапынан бақылауды жүзеге асырмай, көрсетілген SIM-картаны пайдалану мүмкіндігіне ие болмауына қажетті іс-шараларды қабылдау.

5.1.3. үшінші тұлғаларға тіркелген пошта жәшігіне қол жеткізу мүмкіндігін бермеу, сонымен қатар осындай қол жеткізуге қажетті ақпараттың (логин мен пароль) үшінші тұлғаларға жария болмауына қажетті барлық іс-шараны қолдану.

5.1.4. Қарыз берушіге осы Келісімнің 5.1.1. және 5.1.3. т. көрсетілген мәліметтердің құпиялығының бұзылғаны туралы, Қарыз алушыда/Өтінім берушіде олардың құпиялығының бұзылғанына қатысты күмән туындағаны туралы немесе Қарыз алушының/Өтінім берушінің осы Келісімнің 5.1.2. т. көрсетілген SIM-картаға бақылауды жоғалтқаны туралы дереу хабарлау.

5.2. Осы Келісімнің 5.1.4.т. көрсетілген хабарлама https://www.gmoney.kz/  мекенжайына электронды хабарламаны жолдау арқылы жөнелтіледі (сәйкес хабарламада Қарыз алушы/Өтінім беруші төлқұжатының сканирленген көшірмесі болуы тиіс).

5.3. Қарыз алушы/Өтінім беруші 5.1.1. – 5.1.4. т. қарастырылған міндеттердің орындалмауымен байланысты туындауы мүмкін барлық жағымсыз зардаптар тәуекелін, сонымен қатар жоғарыда көрсетілген ақпаратты алған үшінші тұлғалардың алақол іс-әрекеттерінің теріс зардаптарымен байланысты тәуекелдерді өзі арқалайды.

5.4Жүйе Қарыз алушыға/Өтінім берушіге тіркелген және Қарыз беруші қабылдаған ақпараттық қауіпсіздік саясатына сәйкес Қарыз берушінің уәкілетті қызметкерлеріне ғана қол жетімді СМС-код пен пароль туралы ақпараттың конфиденциалдығын қамтамасыз етеді.

 6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Тараптар өзге тарапқа келтірілген шынайы шығын сомасы шегінде осы Келісім бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік арқалайды.

6.2. Қайсы бір сәйкес бұзушылықты жіберген тараптың кінәсіздігі дәлелденбейтін болса, Тараптар осы Келісім бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік арқалайды. Осы тармақтың ережелері осы Келісімнің 5.2. т. ережелерінің қолданылуын қозғамайды.

6.3. Қайы бір сәйкес бұзушылық өзге Тараптың өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамауы салдарынан болса немесе еңсеруге келмейтін күш жағдайы салдарынан болса, Тараптар осы Келісім бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік арқалайды..

 7. Келісімге қосылу және оны өзгерту тәртібі

7.1. Осы Келісім талаптарын акцептеу Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 394-бабының 2-бөлігінде қарастырылған нысанда, яғни осы Келісімнің 7.2. т. көрсетілген іс-әрекеттерді жасау арқылы жүзеге асырылады.

7.2. Сайтта «ӨҚБ пайдалану туралы келісім талаптарын қабылдау» жолына белгі қоя отырып және сайтты әрі қарай пайдалана отырып, Қарыз алушы/Өтінім беруші осы Келісімнің талаптарына қосылады. Қарыз алушы/Өтінім беруші Келісім талаптарын толық көлемде ғана қабылдай алады.

7.3. Қарыз беруші осы Келісім талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге (толықтыруға) құқылы. Келісімнің жаңа редакциясы Қарыз алушыға/Өтінім берушіге сәйкес құжаттың жаңа редакциясын https://www.gmoney.kz/ мекенжайы бойынша сайтқа жариялау арқылы жеткізеді. Келісімнің жаңа редакциясы осы сәйкес редакция күшіне енетін сәтке дейін сайтта тіркелген Қарыз алушыларға қатысты қолданылмайды. Қарыз алушы/Өтінім беруші ол күшке ене салысымен Қарыз шартын жасау Өтінімін/Офертасын ресімдеуге көшетін болса, бұл оның Келісімнің жаңа редакциядағы талаптарын қабылдағаны болып мойындалады. Қарыз беруші көрсетілген іс-әрекеттерді Қарыз алушының/Өтінім берушінің Келісімнің жаңа редакциясын қабылдауға келісім білдіруін растайтын бағдарлы іс-әрекет ретінде қарастырады. 

8. Қорытынды ережелер

8.1. Қарыз алушының/Өтінім берушінің Сервисті бүкіл пайдалану кезеңі ішінде Келісім өз заңдық күшін сақтап қалады.

8.2. Осы Келісімнің күші тоқтатылғаннан кейін Қарыз алушының/Өтінім берушінің Қарыз шартын жасауға Өтінімді/Офертаны ресімдеу үшін Сайтты пайдалануға құқығы жоқ. Қарыз алушы/Өтінім беруші осы Келісімнің талаптарына қосылған жағдайда Сайтты көрсетілген мақсатта әрі қарай пайдалануға болады.

 

Директор 

«ЮНИКРЕДО МҚҰ» ЖШС                                                                 Кан Ю.В.

 

GMoney компаниясы туралы

Біз интернет желісі арқылы микрокредит беру саласына маманданамыз. Адам барлық ресурсқа компьютер арқылы қол жеткізе алатын қазіргі заманда бұл ауқымды техникалық сілкініс. Біздің онлайн қызметтерімізді пайдалана отырып, Сіз өз уақытыңызды үнемдеп, өз қалауыңызға үйден шықпай-ақ қол жеткізе аласыз! Сізге жәй ғана сайт арқылы қажетті ақпаратты толтырып, барынша қысқа уақыт ішінде кез келген қажетіңізге жұмсауға Қарыз алуға болады.

Клиентке бағдарлану біздің компаниямызға өз қызметін әрбір қарыз алушы үшін жеке қаржылық шешімдерді ұсынуға бағыттауға мүмкіндік береді.

Оқиғалардан хабардар бол

404 отзыва